1474

Analyse:
Arbejdsgivere: Alt for mange firmaer søger forgæves folk

18. jan. 2019 13.41
Virksomhederne må i hver fjerde tilfælde opgive at hyre den arbejdskraft, de efterspørger. I sidste halvdel af 2018 gik Danmark glip af omkring 33.000 job, viser ny undersøgelse. Udfordringerne med mangel på arbejdskraft gælder både faglærte og paradoksalt nok også ufaglærte, konstaterer Dansk Arbejdsgiverforening.

 

Kort før jul offentliggjorde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) den nye rekrutterings-undersøgelse for 4. kvartal 2018. Undersøgelsen fik desværre langt fra den opmærksomhed i medierne, som dens resultater ellers berettigede til.

Undersøgelsen dokumenterer nemlig sort på hvidt, at arbejdsgivere over alt i landet forgæves forsøger at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Det er nu i knap hver fjerde tilfælde (23 procent), at arbejdsgiverne ikke kan tiltrække medarbejdere med den rette profil til jobbet.

På landsplan var der 66.700 forgæves rekrutteringer i løbet af andet halvår 2018. Heraf blev den ene halvdel af stillingerne slet ikke besat, mens den anden halvdel blev besat med en anden profil end den efterspurgte. Det betyder, at virksomhederne kunne have ansat omkring 33.000 flere, hvis der ellers havde været et tilstrækkeligt udbud af kvalificeret arbejdskraft.

De mange forgæves rekrutteringer skal også ses lyset af, at antallet af opslåede stillinger på Jobnet nu er tæt på niveauet i 2007-2008 – og dertil skal også lægges de mange andre rekrutterings-kanaler, virksomhederne benytter til at tiltrække de mest kvalificerede kandidater.

Byggeriet har mange ledige stillinger

Omfanget af forgæves rekrutteringer er størst i den private sektor, hvor virksomheder i samtlige brancher oplever, at de ikke kan finde de medarbejdere, de efterspørger.

Manglen på arbejdskraft, målt ved forgæves rekrutteringer, er særligt omfattende i bygge- og anlægsbranchen, hvor 36 procent af rekrutterings-forsøgene er forgæves. I mere end hver tredje tilfælde lykkedes det dermed ikke for virksomhederne at tiltrække den efterspurgte profil.

Også i en lang række serviceerhverv, herunder hotel og restauration, transport med videre er det cirka 30 procent af rekrutterings-forsøgene, der ender forgæves. Blandt industrivirksomhederne er det 27 procent.

Cirka hver fjerde bygge- og anlægsvirksomhed må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft. Anders Borup Christensen, cheføkonom i DA

De mange forgæves rekrutteringer koster arbejdspladser og produktion i Danmark. Aktuelt er det cirka hver fjerde bygge- anlægsvirksomhed (vægtet efter beskæftigelse), der må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft.

For service og industri er det henholdsvis 15 og 13 procent ved udgangen af 2018 ifølgeDanmarks Statistik. I nogle regioner er produktionsbegrænsningerne endnu større. 

Mangel på hænder i hele landet

Rekrutterings-undersøgelsen viser, at mangel på arbejdskraft ikke kun er et problem i nogle egne af landet, men er bredt funderet i hele landet. Målt ved den såkaldte Forgæves Rekrutteringsrate (FRR) (det vil sige andelen af rekrutterings-forsøg, der er forgæves) er det i Nordjylland og på Bornholm, at manglen på medarbejdere er mest udtalt, idet henholdsvis 28 og 27 procent af rekrutterings-forsøgene er forgæves. Men andelen ligger på 20 procent eller over i samtlige landsdele.

Andel af forgæves rekrutteringer

 

Mangel på både faglærte og ufaglærte

Det har igennem længere tid stået klart, at manglen på faglært arbejdskraft er udtalt. Navnlig inden for håndværksfagene er der flaskehalse. Ledigheden for eksempel for VVS’ere og elektrikere har ligget historisk lavt i de seneste år.

Det samme billede genfindes også i rekrutterings-undersøgelsen, hvor omfanget af forgæves rekrutteringer generelt ligger højt for håndværkere. For eksempel oplever virksomheder, der søger en VVS-montør, i over halvdelen af tilfældene, at der er udfordringer med at finde en egnet kandidat.

Kilde: DA på baggrund af rekrutterings-undersøgelse. Tallene er for andet halvår 2018.

Paradoks med mangel på ufaglærte

Der er imidlertid også mange ufaglærte stillinger, der ikke kan besættes med den ønskede profil. Set i lyset af, at ledigheden fortsat ligger over 100.000, er det paradoksalt, at virksomhederne har vanskeligt ved at finde en kandidat til stillinger, som på papiret ikke kræver en kompetencegivende uddannelse.

Et eksempel på det er specialarbejdere inden for byggeriet, hvor virksomhederne i seks ud af ti rekrutterings-forsøg ikke fik de medarbejdere, de efterspurgte. Det er et paradoks og en udfordring, at det ikke er muligt i større omfang at imødekomme virksomhedernes behov for specialarbejdere inden for byggeriets område.

Specielt, når det gennem konkrete kurser på få uger er muligt at opnå de specifikke faglige kompetencer som efterspørges, og når byggeriet ligger helt i top, hvad angår produktions-begrænsninger på grund af mangel på arbejdskraft.

Udfordringerne med at finde medarbejdere gælder også en lang række andre stillinger, hvor der ikke er store formelle uddannelseskrav. Til stillinger som rengøringsassistent, butiksmedarbejder eller køkkenmedhjælper oplever virksomhederne i mere end hver femte rekrutterings-situation, at de ikke kan få de medarbejdere, de ønsker sig.

Det er bekymrende, at virksomhedernes udfordringer med at finde arbejdskraft også har bredt sig til de ufaglærte. Det er er et udtryk for, at manglen på arbejdskraft er udbredt, og at den ikke kun er knyttet til medarbejdere med en særlig uddannelse.

Du kan læse hele rekrutterings-undersøgelsen her

Analysen er skrevet af en ekstern skribent og er ikke udtryk for Ugebrevet A4's holdning.