Drop at finde offeret og se på kulturen:
Her er virksomhedernes bedste råd mod sexisme

20200915-170918-7-1920x1159we
Ifølge DI er dialog et nøgleord i forebyggelsen af seksuel chikane på jobbet. Det er nemlig meget individuelt, hvad medarbejdere finder grænseoverskridende. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix
16. dec. 2021 06.00
Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening giver her gode råd til, hvordan virksomheder undgår Metoo skandaler. En af landets største virksomheder har i flere år arbejdet systematisk med at stoppe sexisme i koncernen.

Efter flere iøjnefaldende afsløringer om en sexistisk kultur på TV 2, er der igen pustet liv i Metoo-debatten herhjemme. 

I flere og flere virksomheder er der da også stort fokus på at bekæmpe den seksuelle chikane, der i en årrække er gået under radaren flere steder.

Og der er mange håndtag at dreje på, når virksomhederne tager kampen op mod sexchikane på jobbet. 

LÆS OGSÅ: Sådan undgår virksomheder Metoo-sager: Spørgeskemaer, dialogkort og nul tolerance

Et godt sted at starte er, at virksomhedens ledelse i samarbejde med medarbejderrepræsentanter melder klart ud, at alle former for seksuel chikane er uacceptabelt.

Sådan lyder opfordringen fra Jan Lorentzen, seniorchefkonsulent i Dansk Industri (DI). 

- Det gælder om at have klare retningslinjer og politikker for, hvad man opfatter som seksuel chikane, og hvor man kan henvende sig, hvis man er vidne til noget, eller selv er blevet udsat for noget, man synes var forkert. Og så skal der være en procedure for, hvordan henvendelser bliver håndteret, siger han. 

Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), understreger også vigtigheden i at have klare retningslinjer for, hvad man gør, hvis der sker seksuel chikane i en virksomhed. 

Seksuel chikane er altid fuldstændig uacceptabelt, påpeger hun.

- Både hos arbejdsgiverne og medarbejderne er der stort fokus på emnet. Det er netop helt afgørende, at ledere og medarbejdere sammen har et systematisk fokus på at forebygge og håndtere seksuel chikane ude på virksomhederne, hvis vi skal seksuel chikane til livs, siger hun.

Ikke vigtigt, hvem der er krænket

Jan Lorentzen råder virksomhederne til at sørge for, at medarbejderne har flere steder, de kan henvende sig, hvis de oplever seksuel chikane. 

- Nogle synes, at det er enormt svært at gå til deres leder. Derfor skal man også kunne kontakte HR, en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant og eventuelt en ekstern kontaktmulighed for eksempel en psykolog, påpeger han.

LÆS OGSÅ: Metoo-opgør i mediebranchen gavner også SOSU'er og tjenerelever

Han minder om, at mange oplever det som svært at stå frem og tale om seksuelle krænkelser.

Men anonymiserede spørgeskemaundersøgelser kan bidrage til, at det bliver afdækket, hvis nogen oplever at blive udsat for seksuel chikane.

- Hensigten med at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse er at finde ud af, om der er et problem, og ikke at udpege nøjagtigt, hvem der er udsat. Modsat af hvad mange intuitivt gør, skal man ikke som det første begynde at lede efter den krænkede part, siger Jan Lorentzen.

Viser en spørgeskemaundersøgelse forekomst af seksuel chikane, skal man i stedet drøfte, om der er behov for at styrke forebyggelsen.

Og så kan spørgeskemaundersøgelsen være en anledning til at kigge på omgangstonen og kulturen i virksomheden, pointerer han.

Ombudsmand og webinarer

Undersøgelser har vist, at det især er kvinder, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed.

I den seneste nationale undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) var det knap seks procent af kvinderne, der havde været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder. Blandt mændene var det kun knap to procent.

En af de store danske servicevirksomheder, der har mange kvindelige medarbejdere, er ISS-koncernen, hvor kvinder næsten udgør halvdelen af arbejdsstyrken.

Her har ledelsen allerede før hashtagget #MeToo gik viralt på de sociale medier i oktober 2017 haft fokus på at bekæmpe sexchikane. Det fortæller Christian Lauritsen, People & Culture direktør i ISS Danmark.

- Vi har allerede, inden den aktuelle debat blussede op, iværksat retningslinjer, principper og afholdt intern uddannelse, der handler om håndtering af uacceptabel adfærd herunder seksuel chikane, siger han.

LÆS OGSÅ: Første julefrokost efter metoo: Kommuner har ikke taget nye initiativer

De initiativer, ledelsen i ISS Danmark har iværksat for at forebygge en sexistisk kultur, er løbende webinarer for koncernens ledere om emnet og oprettelsen af en ombudsmands-funktion, hvor man anonymt kan henvende sig og få en fortrolig samtale. Ombudsmanden i ISS har nemlig tavshedspligt. 

Derudover bliver der i virksomhedens APV'er spurgt specifikt ind til sexchikane.

På globalt plan har ISS en whistleblower-ordning, hvor medarbejderne anonymt kan henvende sig, hvis de oplever nogen form for chikane.

- Det er et meget vigtigt emne, der aktuelt bliver debatteret i vores samfund. I ISS tager vi på det kraftigste afstand fra seksuel chikane, som er fuldstændig uacceptabelt og uforeneligt med vores værdier i virksomheden, siger Christian Lauritsen og uddyber:  

- Derudover gennemgår vi løbende vores politikker og diskuterer, hvordan vi udvikler vores allerede stærke og inkluderende kultur. Dette er fuldstændig afgørende, da vi er en virksomhed, der lever af at skabe gode arbejdsmiljøer, som vores kunder og vi selv trives i.

Tag snakken

Der findes masser af værktøjer, som man kan bruge til at håndtere og forebygge seksuel chikane, påpeger Christina Sode Haslund.

- Arbejdspladser er forskellige og har forskellige behov, men en god start er at have en fælles drøftelser af, hvad god adfærd og god omgangstone er. Kulturen på den enkelte arbejdsplads skabes i samspil mellem ledelse og ansatte, og derfor er dialog og italesættelse et meget stærkt værktøj til at signalere, at seksuel chikane er uacceptabelt, siger hun.

Et nøgleord i forebyggelsen af seksuel chikane er dialog, pointerer Jan Lorentzen. Det kan nemlig være meget individuelt, hvad man finder grænseoverskridende.

Nogle morer sig over en sjofel vittighed, mens andre bliver stødt.

LÆS OGSÅ: Antallet af opkald til hotline om sexchikane mere end fordoblet på et år

Han henviser til, at DI, arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet lige nu gennemfører kampagnen 'Hvor går grænsen?', som netop tilbyder viden og værktøjer, der kan understøtte dialogerne i virksomhederne om forebyggelse af seksuel chikane.

Samarbejdspartner kan stå bag krænkelser

I nogle typer af virksomheder kommer seksuel chikane ofte fra en ekstern part, fortæller Jan Lorentzen.

Derfor er det ifølge ham vigtigt, at man adresserer risikoen for seksuel chikane fra både eksterne og interne, og støtter hinanden internt i organisationen, så alle tør sige fra uanset, i hvilke sammenhænge krænkelserne opstår.

I det hele taget er det vigtigt, at alle dele af organisationen er med til i fællesskab at skabe en kultur, hvor man ikke accepterer seksuelle krænkelser.

Det vil komme alle til gode, påpeger han: 

- Helt overordnet er det en stor fælles interesse for arbejdsgivere og medarbejdere at forebygge seksuel chikane, for det har rigtig store menneskelige omkostninger og går ud over arbejdsglæden, produktiviteten og påvirker også virksomhedens omdømme, hvis den her chikane finder sted.