Til kamp om medarbejderne:
Egedal Kommune tilbyder fleksibelt arbejdsliv til alle

IMG_1384
Dialog har været nøgleordet mellem medarbejderrepræsentant Hanne Appelgreen (tv.) og kommunaldirektør Christine Brochdorf i ordning for fleksibel arbejdstid i Egedal Kommune. Foto: A4 Medier
3. sep. 2021 06.00
I et forsøg på at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere har Egedal Kommune lanceret nye tiltag, der skal give kommunens 3.500 ansatte et mere fleksibelt arbejdsliv.

De fleste kender det sikkert. Det kan til tider være svært at planlægge tandlægebesøget eller få bilen på værksted, når man har et fuldtidsjob at passe.

Det kræver nogle krumspring og en chef, der er medgørlig.

I Egedal Kommune har man indført en ordning for kommunens 3.500 ansatte, der giver bedre mulighed for et fleksibelt arbejdsliv, hvor private gøremål kan presses ind i kalenderen.

LÆS OGSÅ: Helsingør Kommune sætter medarbejdere fri: Kompas skal bane vejen for mere hjemmearbejde

Siden 2019 har kommunen givet de lokale arbejdsgivere og medarbejdere frie rammer til at strikke vagtplanen sammen, så det tilgodeser medarbejdernes ønsker om bedre balance mellem fritid og job. Uden at det går ud over kerneopgaven og den service, borgerne skal tilbydes.

Kommunaldirektør Christine Brochdorf fortæller, at ordningen skal sikre en bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i kommunen.

- For den enkelte medarbejder giver det den fordel, at man har mulighed for at få en bedre balance mellem sit private liv og sit arbejdsliv. For arbejdspladsen er fidusen at have gladere medarbejdere, som har lyst til at blive i Egedal Kommune.

- Mange offentlige arbejdspladser har et højt sygefravær og er samtidig afhængige af at kunne rekruttere unge mennesker med en helt anden arbejdsstil end os andre. Derfor har vi været nødt til at bruge nogle andre greb. Vi prøver at skrue på det fleksible arbejdsliv, forklarer kommunaldirektøren til A4 Arbejdsmiljø.

Gik i dialog og fik klart svar

Idéen til den nye ordning med fleksibel arbejdstid blev knæsat i forbindelse med, at den kommunale ledelse gik i dialog med Hovedmedudvalget, der er det samarbejdende organ mellem arbejdsgivere og medarbejdere i kommunen.

Man spurgte medarbejderne om, hvad der skulle til for, at Egedal Kommune blev en attraktiv kommune at arbejde i. Mange meldte tilbage, at en god løn var det vigtigste, mens en anden stor gruppe fremhævede fleksible arbejdstider.

- Vi gik i gang med at udvikle fleksibel arbejdstid dengang i sommeren 2019, hvor alle troede, corona bare var en øl. Det er også derfor, vi ikke kun fokuserer på hjemmearbejde. Nu er det store post-corona mantra, at alle skal arbejde hjemme. Det kan alle faggrupper ikke, når der skal tilbydes velfærd til borgerne. Derfor har vi været nødt til at tænke i flere typer af fleksibilitet, siger Christine Brochdorf.

Udfordringen er helt klart, at folk er vant til at arbejde i en struktur, hvor alle skal have den samme ret og pligt. Her bryder vi fundamentalt med en logik, som der er på arbejdsmarkedet, om at alle skal behandles ens. Initiativet går netop ud på, at alle ikke skal behandles ens, fordi vi har vidt forskellige liv
Christine Brochdorf, kommunaldirektør, Egedal Kommune

Efter det nye initiativ blev rullet ud, er der blevet indført ugentlige hjemmearbejdsdage, forskudte arbejdstider, motion i arbejdstiden og muligheden for 'walk-and-talk', når der holdes møder.

I udgangspunktet kan man nu arbejde på alle tider af døgnet, så længe det ikke går ud over kerneopgaven. Den nye fleksibilitet skal aftales lokalt på den enkelte arbejdsplads i tæt dialog mellem arbejdsgiverne og medarbejderne.


Der kom mange idéer til fleksibel arbejdstid, da Egedal Kommune gik i dialog med medarbejderne. Foto: A4 Medier

Ikke uden sværdslag

Hanne Appelgreen arbejder som kontoransat i Egedal Kommune. Hun er desuden næstformand i Hovedmedudvalget, hvor hun repræsenterer fagforbundet HK.

- Når man som medarbejder oplever, at der fra ledelsens side er opbakning til, at man kan gøre ting på en anden måde, er det med til at skabe tillid. Mange gange leverer medarbejderne faktisk mere, når man arbejder på en anden måde, end man altid har gjort, siger Hanne Appelgreen.

LÆS OGSÅ: Hent inspiration: Unikt indblik i nordsjællandske kommuners sygefravær og arbejdsmiljø

Ordningen er dog ikke blevet til uden sværdslag. Det kan nemlig være svært at tilgodese alles ønsker. Eksempelvis er det i sagens natur nemmere for kommunens administrative medarbejdere at arbejde hjemme, end det er for eksempelvis pædagoger og andre faggrupper, der varetager kernevelfærden.

- Børn skal passes i institutioner, og det er klart, at kontoransatte har bedre mulighed for at gøre brug af hjemmearbejde. Men derfor har det været vigtigt for os at give eksempelvis pædagoger fleksibilitet på en anden måde. I stedet har man i nogle daginstitutioner indlagt motion i arbejdstiden, forklarer Christine Brochdorf.

Succes i tandplejen

Hanne Appelgreen erkender, at det visse steder har været svært at indføre mere fleksibilitet i praksis.

- Jeg taler med forskellige tillidsvalgte fra forskellige faggrupper. Der er nogle, der oplever, at det er svært. De har måske ikke de samme muligheder som andre faggrupper. Men der er ikke konflikter mellem medarbejdergrupper. Det har jeg overhovedet ikke oplevet.

- Vi taler åbent om det, og det bliver vi ved med. Hvis vi som medarbejdere oplever at støde panden mod en mur, tager vi en snak med ledelsen om det, siger Hanne Appelgreen.

Min vigtigste anbefaling er, at man skal gøre det sammen og bruge MED-strukturen til det. Man skal gøre det inden, ledelsen tænker store tanker. De skal tænkes sammen med medarbejderne
Hanne Appelgreen, næstformand, Hovedmedudvalget, Egedal Kommune

Christine Brochdorf supplerer:

- Udfordringen er helt klart, at folk er vant til at arbejde i en struktur, hvor alle skal have den samme ret og pligt. Her bryder vi fundamentalt med en logik, som der er på arbejdsmarkedet om, at alle skal behandles ens. Initiativet går netop ud på, at alle ikke skal behandles ens, fordi vi har vidt forskellige liv, mener kommunaldirektøren.

I kommunens tandpleje er det lykkes at lave en ordning, hvor både borgernes og medarbejdernes ønsker er blevet opfyldt. Det er sket ved at skrue på nogle komponenter i vagtplanen. Nu kan borgerne få tandeftersyn tidligt om morgenen, mens de ansattes samtaler med klienterne kan ordnes hjemme fra sofaen om aftenen. Det har givet en større fleksibilitet for alle parter. 

Nye arbejdstidsaftaler

Kommunens ledelse og medarbejdere har dog måttet sande, at ikke alle fleksible tiltag kan etableres overnight. Særligt ikke, når arbejdstidsaftaler og EU-direktiver om barsel står i vejen.

Faktisk er arbejdsgiverne og faglige organisationer netop i gang med at forhandle en række nye arbejdstidsaftaler med kommunens mange faggrupper.

- Aftalerne skal åbne for, at man overenskomstmæssigt har mulighed for at tilrettelægge arbejdsdagen mere fleksibelt end i dag. I princippet skal man kunne arbejde på alle tider af døgnet, bare man løser kerneopgaven. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at ingen skal have lov til at arbejde 60 timer om ugen. Det åbner de nye aftaler ikke op for, fastslår Hanne Appelgreen.


Næstformand i Hovedmedudvalget, Hanne Appelgreen (tv.) og kommunaldirektør Christine Brochdorf. Foto: A4 Medier

Intet plug-and-play-projekt

Flere kommuner har i disse år store rekrutteringsproblemer. Særligt inden for velfærdsbetonede faggrupper. Derfor er der mange, der tænker i nye baner for at rekruttere og fastholde medarbejdere.

I Odsherred Kommune indførte man for cirka halvandet år siden firedages arbejdsuge for alle administrative ansatte på kommunekontoret. Den sjællandske kommune har nu besluttet, at forsøget skal udvides til andre personalegrupper. I første omgang daginstitutionsområdet.

LÆS OGSÅ: Indsats vendt på hovedet: Rebild Kommune bruger digitalt supervåben i kampen for lavere fravær

Både Christine Brochdorf og Hanne Appelgreen er sikre på, at andre kommuner vil have glæde af lignende ordninger, som man har etableret i Egedal Kommune.

- Vores model for et fleksibelt arbejdsliv er ikke et plug-and-play-projekt, som gælder i alle andre kommuner. Men andre kommuner vil helt sikkert have glæde af at få diskuteret, hvordan man sikrer en høj trivsel, der kan være med til at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, siger Christine Brochdorf.

Ifølge Hanne Appelgreen er det vigtigt, at forandringer sker i tæt samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere.

- Min vigtigste anbefaling er, at man skal gøre det sammen og bruge MED-strukturen til det. Man skal gøre det inden, ledelsen tænker store tanker. De skal tænkes sammen med medarbejderne, siger Hanne Appelgreen.