senioransatte_besk__ret1
-Når jeg interviewer pensionister om deres pensionsovergang, kommer det ofte frem, at de gerne ville have afsluttet arbejdslivet på en anden måde, skriver Aske Juul Lassen, etnolog, og seniorliv-konsulent. Foto: Wor Sang Jun/Shutterstock

Forsker:
Hver tredje senior tvinges ud af arbejdsmarkedet

16. okt. 2019 18.00
Den sidste tid på arbejdsmarkedet præges af ledighed eller sygdom for mange ældre danskere, og det skaber ofte mistrivsel. Et godt pensionsliv forudsætter gode og værdige afslutninger på arbejdslivet.

Danske seniorer opfordres igen og igen til at blive længere på arbejdsmarkedet, men virkeligheden er, at en del må forlade arbejdsmarkedet ud ad bagdøren.

Ikke fordi de ønsker det, men fordi ledighed, sygdom eller begge dele har tvunget dem til det.

I en undersøgelse baseret på Ældredatabasen fra VIVE pegede 29 procent af de adspurgte pensionerede 67-årige på arbejdsrelaterede forhold som årsagen til deres tilbagetrækning.

8 procent var blevet sagt op, 4 procent følte sig presset af ledelsen til at stoppe, 23 procent havde trukket sig tilbage på grund af dårligt helbred, og 6 procent trak sig for at undgå at få et dårligt helbred. 

Bag alle disse tal gemmer der sig ærgerlige afslutninger på arbejdslivet og ofte en svær start på den nye pensionstilværelse. 

Når jeg i min forskning interviewer pensionister om deres pensionsovergang, kommer det ofte frem, at de gerne ville have afsluttet arbejdslivet på en anden måde.

Eksempelvis havde en herre - lad os kalde ham Torben - sagt sit stabile job i en kommune op som 60-årig for drømmejobbet i en anden kommune.

Få de bedste historier fra A4 Arbejdsliv i din indbakke

Efter 18 måneder i det nye job bestemte kommunen sig for, at Torbens og fire andre lignende nyoprettede stillinger var tidsbegrænsede.

Som 62-årig befandt Torben sig pludselig på jobjagt, men delvist grundet kommunens dårlige samvittighed blev der fundet et nyt job til ham et andet sted i kommunens forvaltning.

Det nye job var dog ikke lige sagen, og samtidig rykkede den nye stilling rundt i forvaltningens mange omstruktureringer uden hensyntagen til Torbens kompetencer eller ønsker.

Efter to år som kastebold blev det for meget, og han sagde op som 64-årig.

Han havde altid tænkt, at han ville arbejde til langt ind i 70erne, men nu befandt han sig i en prekær situation.

Efter et par års jobjagt begyndte Torben at affinde sig med, at han nok var pensionist nu med alt, hvad det indebærer for identitet, økonomi og hverdagsrytme.

Med en stigende pensionsalder bliver dette et alvorligere problem, da mange skal leve flere år uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Man risikerer at skabe et nyt prækariat ud af det grå guld
Aske Juul Lassen, konsulent og etnolog, Københavns Universitet

Undersøgelser peger på, at ledige 60+'ere har sværere ved at komme i arbejde end andre aldersgrupper.

Tal fra JobIndsats viser, at fra 50-års-alderen og op falder andelen af ledige, der er i beskæftigelse igen efter 12 måneder.

I aldersgruppen 60-64 år har kun 35,4 procent fundet et job igen efter 12 måneder sammenlignet med et gennemsnit på 52,4 procent for alle aldersgrupper.

Med en stigende pensionsalder bliver dette et alvorligere problem, da mange skal leve flere år uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Man risikerer at skabe et nyt prækariat ud af det grå guld. 

LÆS OGSÅ: Ældre medarbej­dere overses på arbejds­pladsen

Både internationale og nationale undersøgelser peger på, at en af de vigtigste faktorer for livstilfredsheden efter pensioneringen er evnen til selv at vælge tidspunkt og tilrettelægge overgangen til pensionen.

Det opleves som et kæmpe indgreb i folks liv, når den nye livsfase kommer uden selvbestemmelse enten på grund af ledighed eller sygdom, fordi økonomien som pensionist ofte ikke bliver, som man har håbet.

Selv hvis man har været så snarrådig at forsøge at planlægge sin pension med sin partner, eller hvis man har planlagt sin overgang på forskellige måder, ændres fremtidsudsigterne pludseligt. 

Forudsætningen for en god pensionstilværelse er således, at vi fokuserer på, hvordan vi skaber gode arbejdsliv for seniorer og værdige pensionsovergange.

Det er urealistisk at undgå ledighed og sygdom blandt seniorer, men arbejdsgiverne har et ansvar i forhold til ikke at se skævt til jobsøgende seniorer.

Faktum er, at yngre medarbejdere oftere skifter arbejde, end de ældre medarbejdere går på pension. Derfor er den klassiske undskyldning om, at man som arbejdsgiver nok ikke kan holde mange år på en ældre medarbejder, i bedste fald dårligt gennemtænkt. 

Aske Juul Lassen, konsulent og etnolog, Københavns Universitet

Faktum er, at yngre medarbejdere oftere skifter arbejde, end de ældre medarbejdere går på pension.

Derfor er den klassiske undskyldning om, at man som arbejdsgiver nok ikke kan holde mange år på en ældre medarbejder, i bedste fald dårligt gennemtænkt. 

Samtidig har arbejdsmarkedet som helhed en opgave med at skabe en mere inkluderende arbejdskultur, der også kan tilpasse sig seniorernes behov for fleksibilitet og i nogle tilfælde ændrede arbejdsfunktioner.

En værdig og planlagt afslutning på arbejdslivet er ikke bare vigtig for seniorerne selv. Den er også vigtig for arbejdspladserne, der får bedre mulighed for at organisere overdragelsen af arbejdet til andre kolleger, samt for den generelle tillid til, at vores arbejdsliv kan afsluttes med en fest.

Det er da værd at foretrække fremfor ledighedssamtaler, jobprøvningsforløb eller sygedagpenge. 

Tegn et gratis og uforpligtende prøveabonnement til A4 Arbejdsliv