Kent191114_FF_51455-800px
Kent Petersen, formand for de bank- og finansansatte, er særdeles tilfreds med den OK-aftale, det er lykkedes at forhandle på plads med Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Foto: Christian Stæhr/Finansforbundet

Nu skal bankansatte arbejde på akkord:
'Der er ting i den her overenskomst, som jeg ikke havde troet muligt for ti år siden'

21. feb. 2020 06.05
Fremover får en stor gruppe af landets mere end 40.000 bank- og finansansatte mulighed for selv at bestemme hvor, hvornår og hvordan de skal udføre deres arbejde. Ny overenskomstaftale markerer ifølge Finansforbundets formand et opbrud med timetællerkulturen i bankverdenen.

Mandag i denne uge kom endnu et af landets store fagforbund i mål med deres overenskomstforhandlinger, da Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening indgik en aftale om en treårig overenskomst, der gælder for landets knap 43.000 bank- og finansansatte. 

Med aftalen får medarbejderne i bank- og finansvirksomhederne en lønstigning på seks pct. i overenskomstenperioden.

LÆS OGSÅ: Malerformand ser muligheder i industriforlig: 'Men vi kommer til at løse problemerne selv'

Udover den rene stigning i kroner og øre åbner aftalen dog også op for, at en stor gruppe af de finansansatte får langt større mulighed for selv at bestemme over deres arbejdsdag. 

Samtidig får medarbejderne med den nye aftale en fritvalgskonto, der blandt andet giver dem mulighed for at bruge opsparede overarbejdstimer på at tjekke ud fra arbejdspladsen og blandt andet holde op til tre måneders orlov med fuld løn og pension. 

- Jeg tror, at de fleste, der har været på arbejdsmarkedet i en årrække, har prøvet at stå i en situation, hvor de tænker: 'Hold da op, nu er jeg godt nok ved at være mør'. Og som kan se det værdifulde i, at man på et tidspunkt i sit arbejdsliv kan trække stikket og tage en måned, hvor man sopper lidt i vandkanten eller vandrer over den bjergkæde, man altid har drømt om, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet til A4 Arbejdsliv. 

- Det giver vi vores medlemmer mulighed for med den her overenskomst. I det hele taget har vi forsøgt at ramme en aftale, der ikke kun giver vores medlemmer mere i lønposen, men også sikrer deres trivsel på arbejdspladsen. Og som er med til at sikre, at de ikke brænder sammen, selvom de er dedikerede og arbejder hårdt. Det synes jeg, at vi er lykkedes usædvanligt godt med, tilføjer Kent Petersen. 

Han henviser til, at Finansforbundet for nylig har fået lavet en undersøgelse, der viser, at op mod 30 pct. af forbundets medlemmer havde oplevet arbejdsrelateret stress indenfor de seneste to uger. 

Bankansatte på akkord 

Et andet væsentligt element i den nye overenskomst for finanssektoren er det, der på juridisk dansk bliver kaldt en bestemmelse om selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Den betyder kort fortalt, at en stor del af de mere end 40.000 finansansatte i høj grad selv får mulighed for at bestemme hvornår og ikke mindst i hvor mange timer, de skal udføre deres arbejde. 

LÆS OGSÅ: Undersøgelse skal kortlægge: Så pressede er compliance-medarbejdere 

Særligt det sidste element vil nok få de fleste arbejdsgivere til at løfte øjenbrynet. Ifølge Kent Petersen er det da også et decideret nybrud i overenskomstmæssig sammenhæng. 

- For ti år siden havde jeg aldrig forestillet mig, at vi skulle diskutere det her i forhandlingslokalet. Vi er inde i grænselandet i forhold til at udfordre ledelsesretten, siger Kent Petersen. 

Bestemmelsen om selvtilrettelagt arbejdstid kommer i første omgang til at få betydning for de medlemmer, der i dag tjener mere end 53.000 kroner om måneden. Mandagens overenskomstaftale åbner dog også op for, at medarbejdere med en løn på 45.000 kroner om måneden kan blive omfattet af de nye regler for selvtilrettelagt arbejdstid. 

Hos os har vi en gruppe af eksempelvis programmører og analytikere, der er ekstremt specialiserede og dygtige til deres arbejde, men hvis arbejdsrutiner sjældent passer ned i en 37-timers skabelon
Kent Petersen, formand, Finansforbundet

Hidtil har de højest lønnede finansansatte typisk ikke fået nogen kompensation, hvis de eksempelvis arbejdede over eller på skæve tider af døgnet. Men med den nye overenskomst bliver det nu op til de ansatte og ledelsen sammen at aftale, hvor, hvornår og hvor mange timer den enkelte bruger på en konkret opgave.

- Man kan sammenligne det lidt med akkordsystemet i byggeriet, hvor man som ansat får en større økonomisk gevinst, hvis man gør sit arbejde hurtigt og korrekt. Hos os har vi en gruppe af eksempelvis programmører og analytikere, der er ekstremt specialiserede og dygtige til deres arbejde, men hvis arbejdsrutiner sjældent passer ned i en 37-timers skabelon, siger Kent Petersen. 

- Det, vi prøver at åbne op for med den her overenskomst, er, at det bliver legitimt at sige til sin ledelse: 'Det er mig, der som udgangspunkt selv planlægger placeringen af arbejdstiden, og hvis jeg f.eks. i en given uge kan nå mine opgaver på eksempelvis 30 timer, så er det helt indenfor rammerne', siger Kent Petersen.

Men Kent Petersen, hvorfor tror du, at arbejdsgiverne er gået med til en bestemmelse, der i princippet fjerner en stor del af deres ret til at lede og tilrettelægge arbejdet? 

- Jeg tror egentlig, at svaret er ret simpelt. Jeg tror, at der er rigtig mange ledere, der bekymrer sig meget lidt om, hvornår, eller for den sags skyld hvor arbejdet bliver udført. Og som i bund og grund stoler på, at deres ansatte får løst den opgave, de er i gang med, selvom det foregår fra 16 til 22 i stedet for fra 8 til 16, siger Kent Petersen.

LÆS OGSÅ: Byggeformand om højere mindstebetaling: 'No go for arbejdsgivere'

- Og så er det jo formuleret på en måde, der bygger på gensidig tillid, og hvor man som leder i sidste ende kan afskedige den ansatte, hvis vedkommende misbruger den tillid, han eller hun er blevet vist. På den måde piller vi jo ikke ved det ultimative i ledelsesretten, slår Finans-forbundsformanden fast. 

- Men det er klart, at i et historisk ledelsesmæssigt mindset, hvor man har været vant til nidkært at se sine ansatte klokke ind og ud, er det her jo en horribel tanke, siger han. 

Hovedpunkterne i de finansansattes nye overenskomst

 Aftalen er treårig og løber frem til 31. marts 2023.

• De aftalte lønstigninger er 6 procent i overenskomstperioden.

• Aftalen indeholder en række konkrete, fælles initiativer til at forbedre trivslen i overenskomstperioden – bl.a. via et fælles trivselsudvalg, trivselsvejledere og et sæt anbefalinger for god trivsel.

• Finanskompetencepuljen fastholdes til finansiering af kurser og videreuddannelse.

• Tandforsikring gøres permanent i overenskomsten på linje med den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring.

Kilde: Forsikringsforbundet

Opgør med timetællerkultur 

Ifølge Kent Petersen er den nye bestemmelse om selvtilrettelagt arbejdstid en del af et opgør med det, han kalder en 'timetællerkultur' i bank- og finanssektoren. 

- Jeg ser en kæmpe udfordring i vores branche og på store dele af vidensarbejdsmarkedet omkring den måde, vi opgør vores arbejdstimer på, siger Kent Petersen og uddyber:

- Det meste arbejde er jo som udgangspunkt organiseret omkring en arbejdstid på 37 timer om ugen. Det passer rigtig godt til en industrivirksomhed, hvor du står ved en maskine, som du kan skrue lidt op eller ned for, men hvor der er en naturlig begrænsning på, hvor mange krydderboller eller sutsko, den kan spytte ud. Sådan er virkeligheden bare ikke for særligt mange af vores medlemmer i dag. 

Ifølge formanden har landets fagforeninger haft fokus på – og været dygtige til – at sikre, at antallet ugentlige arbejdstimer historisk er blevet sænket.

- Men sideløbende med det er mængden af arbejde, som de ansatte producerer per time, jo i mange tilfælde eskaleret voldsomt. Derfor bliver folk også mere og mere udbrændte, når de så har arbejdet 37 timer, siger Kent Petersen. 

- Samtidig har vi i min optik nået et punkt, hvor vi ikke kan producere mere per time. I stedet begynder folk bare at arbejde flere timer gratis, mener han. 

Vi har fået en lønstigning, der er rimelig på baggrund af den situation, sektoren er i, men uden at vi på nogen måde har lagt os fladt ned
Kent Petersen, formand, Finansforbundet

Finansforbundets egne undersøgelser viser, at den gennemsnitlige arbejdstid for deres medlemmer i dag ligger noget over den 37 timers uge, der er hverdagen for de fleste ansatte. 

- Derfor mener jeg, at man kan bruge ideen om en 37 timers arbejdsuge til stadigt mindre. Også, når man som fagforbund og arbejdsgiverorganisation skal blive enige om, hvordan man skruer en overenskomstaftale sammen, siger Kent Petersen. 

- Med den her overenskomst forsøger vi at lave et mere langsigtet skift i den måde, vi organiserer vores arbejde på. Et skift, hvor vi stille og roligt bevæger os væk fra at have et industritankesæt, hvor man får løn efter, hvor mange timer man er på arbejdspladsen, til i stedet at se på, om lønnen matcher det, man rent faktisk producerer, siger han. 

Formand: 'Usædvanlig god overenskomst'

Årets overenskomstforhandlinger i finanssektoren blev ellers indledt på et bagtæppe af bekymringer fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) om finansvirksomhedernes forretningsmodeller og mulighederne for fortsat indtjening, og ikke mindst i kølvandet på en række store fyringsrunder i landets banker. 

Overfor FinansWatch luftede FA-direktør Marianne Dissing også tanken om, at stigende lønudgifter i Danmark kunne gøre det mere attraktivt for landets banker og forsikringsselskaber at flytte medarbejdere til udlandet. Til mediet fortalte hun, at hun havde modtaget post fra en dansk bank afsendt fra Polen, men skrevet på dansk, og hvor det kun var poststemplet, der afslørede ophavet.

- Med korte oplæringskurser kan man komme rigtigt langt, sagde hun i november til mediet. 

Omvendt mente Finansforbundet forud for forhandlingerne, at der var plads til lønstigninger efter flere år med rekordoverskud hos landets største banker. 

LÆS OGSÅ: Borgere og fagfolk i fælles protest mod jobcenter: 'Mit helbred og liv er blevet skadet'

Trods de mørke skyer ved overenskomstforhandlingernes start betegner formand Kent Petersen den nye aftale som en 'usædvanlig god overenskomst'. 

- Vi har fået en lønstigning, der er rimelig på baggrund af den situation, sektoren er i, men uden at vi på nogen måde har lagt os fladt ned. Samtidig mener jeg, at vi har fået en række redskaber, der for alvor kan tage hånd om de problemer med stress og mistrivsel, som alt for mange af vores medlemmer døjer med, siger Kent Petersen.

LÆS OGSÅ: Så pressede er compliance medarbejdere