Slår alarm på plejeområde:
38 procent overvejer at skifte arbejde

bosted
Arbejdsvilkårene på det specialiserede socialområde betyder, at mange ønsker at skifte arbejde. Foto: Bente Jæger
16. aug. 2021 06.20
En ny undersøgelse blandt FOA's medlemmer viser, at det specialiserede socialområde er truet af massiv medarbejderflugt.

Næsten fire ud af ti ansatte på det specialiserede socialområde overvejer at forlade deres nuværende stilling. Det viser en undersøgelse blandt knap 2.000 af FOA's medlemmer, som fagforeningen selv har gennemført.

Resondenterne i undersøgelsen er erhvervsaktive medlemmer i FOA's Social- og Sundhedssektor og Pædagogisk Sektor, som fortrinsvis arbejder på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien.

LÆS OGSÅ: Plejepersonale med symptomer bliver bedt om at møde på arbejde

- Det er hæsligt. Men helt ærligt kan jeg godt forstå det. Hvis det skal være attraktivt at gå på arbejde, skal man kunne se, at ens indsats nytter. Det er svært at få øje på, hvis ressourcerne er så knappe, at man ikke kan udfolde sin faglighed, siger formand for FOAs social- og sundhedssektor Torben Hollmann.

Mange vil helt ud af branchen

Konkret svarer 15 procent af de adspurgte, at de er 'helt enige' i, at de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads, mens 23 procent erklærer sig 'delvist enige'.

Og for manges vedkommende løses utilfredsheden med arbejdsvilkårene ikke ved at finde et andet arbejde i samme branche. 27 procent svarer således, at de overvejer helt at søge væk fra faget og branchen.

LÆS OGSÅ: Psykolog om nyansatte under corona: 'Selvfølgelig kan plejepersonale få brug for hjælp'

Selvom det ikke er nyt, at det er svært at holde på medarbejderne på det specialiserede socialområde, kommer tallene alligevel bag på Henrik Ankerstjerne Eriksen, der er arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent i konsulentfirmaet Team Arbejdsliv.

- Min umiddelbare reaktion var 'wow'. Det er voldsomt det her, siger han.

Rekrutteringsproblemer forstærker udfordringerne

Undersøgelsen peger desuden på, at medarbejderne anser det for at være svært at sikre kvalificerede medarbejdere. Over halvdelen af de adspurgte erklærer sig enige i, at det er vanskeligt både at tiltrække og fastholde dygtige folk.

Og det kan netop være en af hovedårsagerne til utilfredsheden, pointerer Henrik Ankerstjerne Eriksen.

- Når man ikke kan rekruttere til ledige stillinger, giver det et større arbejdspres med en række negative ting til følge, siger han.

LÆS OGSÅ: Trods sosu-mangel: Kommuner massefyrer plejepersonale

Det vil nemlig betyde, at man er endnu mere udsat for de dele af arbejdet på det specialiserede socialområde, som udfordrer medarbejderne.

- Der er stor voldsrisiko og konflikter med en ofte udfordrende målgruppe. Der er hårde arbejdstider med meget nat- og weekendarbejde. Og så er der svingende ledelseskvalitet, som også bliver udfordret af rekrutteringsproblemerne, siger Henrik Ankerstjerne Eriksen

Alternativer på hylderne

Det specialiserede socialområde er en sektor, der traditionelt har haft svært ved at rekruttere, og det gælder ikke mindst i øjeblikket, hvor ledigheden er relativt lav. Det ser Henrik Ankerstjerne Eriksen også som en årsag til de meget høje tal i FOA's undersøgelse.

- Ledigheden betyder meget i forhold til, hvor meget man orienterer sig omkring alternative jobmuligheder. Så når næsten 40 procent overvejer at skifte arbejde, skyldes det selvfølgelig også, at der er andre muligheder derude, siger han.

FOA har omkring 11.000 medlemmer på det specialiserede socialområde, og af dem indgår besvarelser fra 1.912 i resultaterne fra undersøgelsen.

Den er gennemført via elektroniske spørgeskemaer i perioden 29. april til 10. maj i år.