Yun Ladegaard:
Sådan blev partybus et lyspunkt for pædagoger under corona

yunladegaard
Yun Ladegaard. Foto: Pressefoto
3. aug. 2021 14.30
Sommerinterview med Yun Ladegaard, der er ph.d. og forsker ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Hun er foruden direktør for Erhverv i Fonden Mental Sundhed.

Forsker Yun Ladegaard beundrer mange af de kreative løsninger, ledere og medarbejdere har disket op med under coronakrisen. Tydeligt i hendes hukommelse er en masse solstrålehistorier fra pædagoger. 

Hvilken arbejdsmiljøindsats - eller initiativ - har overrasket dig positivt under corona?

- Jeg holdt for nyligt et oplæg for BUPL, pædagogernes fagforening, hvor deltagerne til slut delte deres ’solstrålehistorier’. Her kom der nogle kreative løsninger frem.

- Eksempelvis havde en kommune brugt en partybus med diskolys og musik til at køre rundt til institutionerne og teste pædagogerne. Andre steder havde man oplevet et stærkere fællesskab mellem ledelse og medarbejdere og større mulighed for fokus på kerneopgaven, dvs. børnene og deres behov. Og flere steder oplevede man også større anerkendelse og rummelighed fra forældrenes side.

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

- Min vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien er at hjælpe ledere og medarbejdere med at komme styrket videre efter coronakrisen. At udnytte ’the critical window of opportunity’ inden det lukker.

- Det handler om at få italesat den gode læring, løsninger og skabe mening. Derudover skal eventuelle samarbejdsproblemer og potentielle stressreaktioner, som også er opstået under coronakrisen, håndteres rettidigt, så vi kan komme godt videre uden sygemeldinger.

Udenlandsk arbejdskraft ramt af corona-sorg

Hvilken arbejdsopgave, du har fuldført inden for det seneste år, er du mest stolt af?

- Vi har i Fonden Mental Sundhed udviklet et fleksibelt onlinekursus over fem uger, som reducerer stress og styrker mental sundhed. Vi har også udviklet forskningsbaserede kurser for ledere og medarbejdere, som oplever pres i en travl hverdag. Det har vist utrolig god virkning og været en støtte for deltagerne i de hastige forandringer og usikkerheder, som har hersket det seneste år.     

- Derudover er vi på Københavns Universitet i gang med et spændende forskningsprojekt, som skal styrke de sociale relationer på arbejdspladserne på tværs af generationer.

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

- Medarbejdere som har oplevet traumatiske oplevelser under krisen. Danske lønmodtagere, men især også udenlandske medarbejdere.

- Det kan være folk, som har mistet deres kære, og som ikke har kunnet tage ordentlig afsked med døende – eller været til den begravelse, de ønskede. Især udenlandske medarbejdere har med høj sandsynlighed oplevet personlige tab under krisen, da situationen i andre lande har været mere kritisk. Derudover kan de have været afskåret fra at besøge deres kære og tage sig af ældre i familien, fordi man ikke har kunnet rejse i et år.

- Så når mange af os rykker videre, og måske primært husker coronakrise i lyset af hjemmeskoling, hjemmearbejde og mangel på sociale og kulturelle aktiviteter, kan det være nyttigt at orientere sig i forhold til, om der er nogle på arbejdspladsen, som sidder med andre oplevelser og måske har andre behov for en god tilbagevenden til normaliteten igen.

Sommerserie

Det er tid til at puste ud. Trække vejret dybt, få sand mellem tæerne og være sammen med dem, vi holder allermest af.
Sommerferie-sæsonen er over os. I den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i den kommende tid en række interviews med nogle af landets førende profiler inden for arbejdsmiljø.

De gør status efter mere end et år med corona. En tid, der har udfordret samarbejdet og opgaveløsningen på jobbet.  

Foreløbige deltagere i serien:

Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef, DI Dansk Byggeri
Anders Kabel, formand, AM-PRO
Steffen Bohni, direktør, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne
Søren Schytte, forbundssekretær i Blik og Rør og formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg
Martin Rasmussen, næstformand, HK Danmark
Rikke Dencher Aagaard, Director, Environment, Health & Safety, Danish Crown
Monique Hartmann, erhvervspsykolog
Christian Uhrenholdt Madsen, forsker og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv
Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører, Enhedslisten
Peter Dahler-Larsen, forsker, Københavns Universitet
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, Dansk Industri
Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og psykolog, TeamArbejdsliv
Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog, GrowPeople
Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef, TDC Group
Jens Nielsen, sekforformand, fagforbundet FOA
Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef, DA
Mette Lindhardt, erhvervspsykolog, ArbejdsmiljøCentret
Anne Honoré Østergaard, arbejdsmiljøordfører, Venstre
Peter Hasle, arbejdsmiljøforsker, Syddansk Universitet
Sine Frederiksen, direktør, Arbejdstilsynet
Hans Jørgen Limborg, ekstern rådgiver og arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv
Yun Ladegaard, ph.d. og forsker ved Københavns Universitet og leder af Erhverv i Fonden Mental Sundhed
Malene Friis Andersen, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Jan Steenhard, adm. direktør i Joblife og bestyrelsesformand i Arbejdsmiljørådgiverne