Erfaren advokat til arbejdsret

Ansøgningsfrist:
1. dec 2020, 23:59

Arbejdssted:
Islands Brygge

Om stillingen

FH søger en erfaren advokat, der vil være med til at gøre en markant forskel for de 1,3 mio. organiserede lønmodtagere i FH’s medlemsorganisationer. Stillingen er først og fremmest som procedureadvokat i FH’s afdeling for Ansættelsesret og Overenskomster.

Om jobbet
Du vil komme til at føre sager med direkte betydning for mange lønmodtagere og nogle gange sager af principiel karakter, der kan vedrøre alle lønmodtagere i Danmark. Sagerne føres i Arbejdsretten, i faglig voldgift, i afskedigelsesnævnet og ved de civile domstole.

Vi arbejder i teams på 3-4 advokater, der har sager for udvalgte medlemsorganisationer. Derudover vil der være mulighed for at bidrage til en bred vifte af andre opgaver, og du får således mulighed for selv at sætte dit præg på stillingens indhold.

Typisk vil du få ansvar for et eller flere retspolitisk(e) område(r), hvor du forventes at have overblik over juridiske afgørelser og retspolitiske tiltag, således at du er parat til betjene FH’s politikere og løfte det ansvar det er at deltage i fx møder i forbindelse med lovforberedende arbejde i Beskæftigelsesministeriet, hvor du vil tale med vægten af 1,3 mio. lønmodtagere.

Derudover vil der efter ønske/behov/erfaring være mulighed for:

 • at deltage i forhandlinger med hovedorganisationerne på arbejdsgiversiden om generelle problematikker og i konkrete sager
 • at være sidedommer i forskellige faglige regi, herunder tvistighedsnævnet
 • at deltage i overenskomstforhandlinger på centralt niveau
 • at skrive rapporter eller artikler eller undervise (både internt og eksternt) inden for udvalgte områder
 • at lave udviklingsarbejde i form af projektledelse af både praktiske og politiske projekter.

Alt dette foregår i samarbejde med engagerede kollegaer med høj faglig ekspertise på daglig basis og til månedlige sparringsmøder, hvor seneste retspraksis endevendes og til tider krydres med en gæsteforelæser udefra. Din faglige udvikling styrkes gennem interne og eksterne kurser, ligesom der er mulighed for at deltage i internationale konferencer.

Om dig
Vi forestiller os, at den ideelle kandidat opfylder nedenstående:

 • ønsker at opnå resultater og flytte hegnspæle til gavn for medlemsorganisationerne og deres medlemmer
 • kan procedere og ønsker at udvikle de i forvejen gode procedureevner
 • brænder for og har kendskab til arbejds- og ansættelsesret
 • kan levere resultater både selvstændigt og i samarbejde med andre
 • har faglig pondus og politisk forståelse
 • er tillidsvækkende og kan sidde for bordenden i forhandlinger
 • finder det motiverende at arbejde i en politisk ledet organisation med klare værdier om at sikre gode vilkår for lønmodtagerne.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte afdelingschef Peter Nisbeth på tlf. 2338 4208.

Løn og ansættelsesforhold
Du bliver ansat på flydende tid, og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er flek­sibel, når der er brug for din arbejdskraft og kompetence på andre tidspunkter, og fleksibilite­ten går selvfølgelig begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi vil gerne have jobbet besat senest den 1. februar 2020.

Ansøgning
Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 1. december 2020 via linket https://fho.dk/stillinger/.

Vi forventer at holde samtaler i uge 50 og 51.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH
Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.