FH søger daglig leder af FH’s kontor i Bruxelles

Ansøgningsfrist:
2. nov 2020, 12:00

Arbejdssted:
Bruxelles

Klik her for yderligere information

Om stillingen

Har du lyst til at sætte en politisk dagsorden og sikre godt 1,3 million danske lønmodtageres indflydelse i EU? Vil du være en del af FH’s politiske interessevaretagelse i Bruxelles og være med til at fremme FH’s synspunkter i forhold til de mange centrale sager på den europæiske dagsorden? Så har vi måske jobbet til dig.

 

Om jobbet


EU spiller en stor rolle for danske lønmodtagere og står med mange vigtige opgaver, hvor spørgsmålet om et mere socialt Europa og arbejdsmarkedspolitiske emner står centralt på den politiske dagsorden. FH ønsker at værne om den danske aftale- og velfærdsmodel, samtidig med at FH arbejder for at sætte aftryk på den lange række af initiativer, som Kommissionen kommer med. Vi tilbyder en spændende stilling i et internationalt miljø, hvor vi lægger stor vægt på et godt samarbejde og faglig sparring i opgaveløsningen.

Du bliver blandt andet ansvarlig for:

 • Interessevaretagelse med udgangspunkt i FH’s politiske linje over for EU’s institutioner og øvrige nøgleaktører i Bruxelles på udvalgte politikområder i tæt samarbejde med kolleger i København. Du vil bl.a. komme til at arbejde med fair international beskatning, den sociale protokol, atypiske ansatte, lønmodtagernes rolle i den grønne omstilling og meget mere.
 • At sikre tæt samarbejde og et stærkt netværk med danske og internationale repræsentanter i Bruxelles, herunder den europæiske fagbevægelses medlemmer, FH’s medlemsforbund m.fl. Du vil skulle varetage en del af FH’s arbejde i ØSU.
 • Politisk ledelsesbetjening på EU-området.
 • At sikre formidling af FH’s europapolitiske arbejde til særlige målgrupper og medier og bidrage til FH’s nationale netværk og interessenter.
 • At bidrage til en aktiv og udadvendt aktivitet på vores kontor i Bruxelles, bl.a. ved at arrangere debatarrangementer, modtage besøgsgrupper mv.
 • Daglig ledelse af kontoret med ansvar for kontorets praktikant.

 

Om FH’s europapolitiske arbejde

Kontoret i Bruxelles er vores fremskudte base, der sammen med kollegerne i København sikrer fagbevægelsens interessevaretagelse over for EU’s institutioner og nøgleaktører. Du vil have fast base i Bruxelles, men vil samtidig være en del af det europapolitiske team i FH’s afdeling ”EU og International, Lederforum”. Det forventes, at du arbejder i vores afdeling i København nogle dage hver måned. Her vil du få flere gode kolleger, der arbejder med interessevaretagelsen på EU-plan.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte afdelingschef Lise Lotte Toft på tlf. 2677 2761.

 

Om dig


Vi forestiller os, at du kan leve op til de fleste af disse forventninger:

 • Du har en relevant uddannelse og flere års erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation, interesseorganisation, EU-institution eller lignende og er skarp til formidling og kommunikation.
 • Du har indgående kendskab til EU-samarbejdet på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, herunder den sociale dialog.
 • Du er proaktiv, har politisk tæft og kan formilde komplekse problemstillinger på et klart sprog – både skriftligt og mundtligt.
 • Du arbejder selvstændigt, kan strukturere dine opgaver og drive dem fremad med blik for videndeling og involvering.
 • Du er nytænkende og samtidig en stærk netværker, der kan navigere blandt mange forskellige aktører og interesser.
 • Gode engelskkundskaber i skrift og tale er et krav.

 

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver lokalansat på FH’s kontor i Bruxelles. Vi forventer, at du er flek­sibel, når der er brug for din arbejdskraft og kompetence – fleksibilite­ten går selvfølgelig begge veje.

Vi tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår.

Vi vil gerne have jobbet besat den 1. februar 2021.

 

Ansøgning


Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest mandag den 2. november 2020 via linket https://fho.dk/stillinger/.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

 

Om FH


Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 79 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.