Indryk jobannonce

Konsulent til BUPL

Ansøgningsfrist:
29. jan 2021, 10:00

Arbejdssted:
København

Klik her for yderligere information

Om stillingen

Konsulent til BUPL

Vil du være med til at sikre og styrke pædagogers indflydelse på arbejdspladserne og motiveres du af at gøre en forskel for en vigtig faggruppe? Har du kendskab til MED-systemet på det kommunale område og har du mod på at vejlede og rådgive om reglerne? Så er du måske vores kommende kollega.

Stillingen er nyoprettet og med tiltrædelse snarest muligt. Du bliver ansat i BUPL’s enhed Løn og Vilkår, der varetager medlemmernes kollektive og individuelle interesser i forhold til løn, ansættelse- og arbejdsforhold samt arbejdsskader. Vi er 19 medarbejdere, der dagligt bistår den politiske ledelse samt BUPL’s 12 fagforeninger fordelt i hele landet.

Om jobbet
Jobbet er meget udadvendt. Du vil have daglig kontakt med kolleger i BUPL’s fagforeninger, tillidsrepræsentanter (TR) og konsulenter i andre organisationer. Du kommer til at rådgive og vejlede om reglerne om MED-udvalg og tillidsrepræsentanter. Du skal i tæt samarbejde med andre organisationer stå for planlægning og afvikling af netværksmøder og MED-konferencer for medarbejderrepræsentanter i de kommunale MED-hovedudvalg. I den forbindelse skal du være indstillet på at bidrage med undervisning eller oplæg, og levere skriftligt materiale til medarbejderrepræsentanterne til brug for deres hverv.

Med tiden vil du få ansvar for BUPL’s interne netværk om TR-arbejdet.

Du vil få mulighed for selv at præge stillingen. Det kan blive aktuelt at inddrage dig i andre af enhedens opgaver. 

Om dig
Du har arbejdet med MED-systemet og de kommunale regler om tillidsrepræsentanter. Måske har du beskæftiget dig med området under din ansættelse i en faglig organisation eller en kommune. Det kan også være, at dit kendskab er opnået gennem dit hverv som FTR eller medarbejderrepræsentant i et MED-udvalg.

Du har kendskab til fagbevægelsens struktur, funktionsmåder og kerneopgaver og blik for tendenser, der har betydning for pædagogernes og organisationens virke. Vi ser gerne, at du med tiden bliver i stand til at omsætte idéer og politiske visioner til konkrete handlinger. 

Derudover har du

 • En relevant uddannelse, eventuelt en længerevarende videregående uddannelse
 • Erfaring eller kendskab med at håndtere projekter og netværk
 • Kompetencer til at opbygge og vedligeholde gode relationer til en bred vifte af interessenter
 • Erfaring med at formidle mundtligt og skriftligt i et klart forståeligt sprog.
 • Lyst til at udvikle BUPL’s indsats på området.

Om BUPL
Vi tilbyder ansættelse i en kompetent enhed bestående af både konsulenter og administrative medarbejdere, der har stort fokus på faglighed, kvalitet i opgaveløsningen og på medlemsservice. 


Hos os får du

 • Faglig sparring med dygtige kolleger
 • Et hus fuld at mange højt specialiserede fagligheder
 • Varierende opgaver der ofte løses i et tæt samarbejde med dygtige kolleger
 • En uhøjtidelig omgangstone og med god plads til smil og latter.
   

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder af enheden Christian E. Christensen på 3546 5101, faglig leder juridisk konsulent Gabriella Lanyi 3546 5112 eller faglig konsulent og TR Berit Brylov på 3546 5149.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning følger en intern fælles overenskomst med bl.a. DJØF mfl. Der må forventes rejseaktivitet i et mindre omfang. Yderligere oplysninger om BUPL som organisation og arbejdsplads kan ses på www.bupl.dk.

Ansøgning
Send din ansøgning til BUPL via e-mail [email protected] senest fredag den 29. januar 2021 kl. 10.00. Der vil umiddelbart herefter blive afholdt ansættelsessamtaler. 

BUPL er forhandlingsberettiget organisation for 57.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder I daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På forbundskontoret er ansat 130 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.

BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
SUNDKROGSKAJ 20
2100 KØBENHAVN Ø
TLF: 3546 50 00