Indryk jobannonce

Økonomi- og administrationschef

Ansøgningsfrist:
18. maj 2021, 23:59

Arbejdssted:
Taastrup

Klik her for yderligere information

Økonomi- og administrationschef

Om stillingen

Økonomi- og administrationschef

Lev er inde i en spændende udviklingsproces, hvor der blandt andet er fokus på at skabe forøget grad at systematik og struktur i den økonomiske styring samt i højere grad at arbejde strategisk med økonomi og økonomistyring. Lev søger derfor en dynamisk økonomi- og administrationschef, der både kan sikre stabil drift og samtidig kan arbejde strategisk og udviklingsorienteret med henblik på at understøtte foreningens udvikling.

Opgaven
Lev er en privat landsdækkende forening og et fællesskab for mennesker med udviklingshandicap, deres familier og frivillige. Foreningen blev dannet i 1952 og har ca. 8.000 medlemmer, et sekretariat med 45 medarbejdere og et stort antal frivillige.

Lev har i en årrække investeret betydelige midler i udvikling og fornyelse af organisationen og er nu klar til at igangsætte et udviklingsarbejde, der blandt andet skal konsolidere foreningens økonomiske grundlag. Den nye chef kommer til at spille en central rolle i dette udviklingsarbejde. Der
foreligger således en vigtig strategisk opgave i at bidrage til at skabe stærkere overblik over foreningens ejendomsportefølje, således at der skabes gennemsigtighed og et beslutningsgrundlag for prioriteringer.

Den nye chef skal betjene foreningens nyoprettede økonomi- og ejendomsudvalg, som har til opgave at producere og kvalificere optimale beslutningsgrundlag om drift og strategi til bestyrelsen.

Økonomi- og administrationschefen skal i sin ledelse være synlig og nærværende og spille en aktiv og afbalanceret rolle i forhold til at planlægge og disponere opgaverne i sekretariatets økonomi- og ejendomsteam.

Levs sekretariat er bygget op omkring en ledelsesstruktur, som består af en direktør, en økonomi- og administrationschef samt tre teamledere. Hver teamleder varetager ledelsen af et antal medarbejdere i hvert team.

Personen
Økonomi- og administrationschefen skal have stærke kompetencer indenfor økonomi og økonomistyring og skal samtidig have stor analytisk kapacitet og blik for strategiudvikling.

Samtidig skal den nye chef være i stand til at forstå og sætte sig ind i vilkår og livsmuligheder for mennesker med udviklingshandicap samt understøtte udviklingen af strategiske satsninger i Lev, der bidrager til at forbedre deres muligheder.

Den nye chef har en proaktiv og konstruktiv tilgang til udfordringer, muligheder og tendenser, således at økonomistyringen er baseret på viden og prognoser, og chefen hele tiden er på forkant med gældende økonomiske vilkår for at drive foreningen.

Chefen skal være en dygtig kommunikator, såvel skriftligt som mundtligt, og skal kunne forklare og oversætte komplicerede økonomiske sammenhænge til et forståeligt beslutningsgrundlag.

Den nye chef skal have en åben, anerkendende og værdibåret ledelsesstil, som korresponderer med kulturen og værdierne i foreningen og skal trives med at være en del af en organisation i forandring og udvikling.

Der er ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men det er nødvendigt med solid erfaring med økonomi- og ressourcestyring. Endvidere er det en forudsætning at den kommende chef har solid ledelseserfaring.

Tiltrædelse 1. august 2021.

Andet
Læs mere om stillingen på
www.lev.dk eller www.muusmann.com. Her kan stillings- og personprofilen ses.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 18. maj 2021

Kontakt gerne direktør Anette Christoffersen, tlf. 22 82 29 30 eller adm. direktør i MUUSMANN Chris Petersen, tlf. 81 71 75 16.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Husk at fortælle, at du så opslaget på A4 Job