Indryk jobannonce

Politisk konsulent til Lærerstuderendes Landskreds

Ansøgningsfrist:
8. aug 2021, 23:59

Arbejdssted:
København

Klik her for yderligere information

Politisk konsulent til Lærerstuderendes Landskreds

Om stillingen

Politisk konsulent til Lærerstuderendes Landskreds

Vi søger en dygtig politisk konsulent, som kan understøtte de politisk valgte i Lærerstuderendes Landskreds, og være med til at binde de politiske indsatser sammen. Har du politisk tæft, et stærkt organisatorisk blik, og har du samtidig øje for, hvordan man kommunikerer strategisk på forskellige platforme? Så er du måske vores nye kollega.

LL er en selvstændig kreds i Danmarks Lærerforening, som har fokus på at forbedre vilkårene for de lærerstuderende og på at udvikle læreruddannelsen, og som arbejder målrettet med at organisere, rådgive og støtte lærerstuderende i hele landet. Som politisk konsulent får du et tæt samspil med de politisk valgte i LL, og du får en nøglerolle i forhold til at omsætte de politiske visioner til konkrete indsatser og sikre en løbende rådgivning og understøttelse af LL’s politikere.

Du bliver en del af et lille og tæt samarbejdende sekretariat, som ud over den politiske konsulent består af en organisationskonsulent og to administrative medarbejdere. I har et tæt samspil med den politiske ledelse i LL og arbejder sammen om bl.a. organiseringsindsatsen, de politiske indsatser, medlemsrettede arrangementer, den daglige drift og de indsatsområder, der bestemmes af LL’s årsmøde.

Du får samtidig en funktion som sekretariatskoordinator, hvor du har ansvar for at koordinere og sikre fremdrift i sekretariatets opgaver og for at sikre en løbende koordinering med sekretariatet i Danmarks Lærerforening. Din funktion bliver derfor i høj grad at være bindeled og drivende kraft i forhold til samarbejdet på tværs i organisationen.

LL’s sekretariat er en del af sekretariatet i Danmarks Lærerforening. Du bliver en del af afdelingen Organisation, som arbejder med organisationsudvikling, uddannelse af tillidsvalgte, kongres og vedtægter, medlemmernes arbejdsmiljø samt afskeds- og arbejdsskadeområdet. Du kommer til at referere til afdelingschefen i Organisation, som har det ledelsesmæssige ansvar for sekretariatsfunktionen i LL.

Som politisk konsulent bliver dine primære arbejdsopgaver:

 • at rådgive og understøtte den politiske ledelse i LL og at bistå LL’s forperson i det politiske arbejde.
 • at forberede og følge op på møderne i den daglige ledelse, bestyrelsen og årsmødet, bl.a. ved at udarbejde beslutnings- og politikoplæg.
 • at igangsætte og være tovholder på nye politiske og organisatoriske initiativer, hvor din rolle er at få omsat de politiske visioner til konkrete handlinger og at følge op på dem.
 • at videreudvikle og skærpe LL’s kommunikation i pressen og på sociale medier.
 • at sikre en løbende prioritering af arbejdsopgaverne i LL’s sekretariat og
 • at sætte retning for sekretariatets arbejde ud fra de politiske indsatsområder.

Vi forestiller os, at du: 

 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og kender fagbevægelsen - og meget gerne rammerne for arbejdet i en studieorganisation.
 • har interesse og viden om uddannelses- og skolepolitik.
 • har erfaring med politisk betjening og med at lede tværgående projekter, som involverer forskellige interessenter og fagligheder.
 • kommunikerer godt og præcist og har blik for, hvordan vi kan styrke LL’s kommunikation.
 • trives i en hverdag, hvor du sammen med kolleger og politikere arbejder tæt sammen om opgaverne.

Vi tilbyder
En arbejdsplads i hjertet af København, hvor du befinder dig i et udfordrende, afvekslende og selvledende arbejdsmiljø med attraktive ansættelsesvilkår og rige muligheder for at sætte dit eget præg på arbejdsopgaverne. Kendetegnende for Danmarks Lærerforening er et engagement, der hviler på et stærkt fagligt fundament - og en god kollegial omgangstone.

Vilkår
Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Danmarks Lærerforening og konsulentklubben i sekretariatet. Lønindplacering sker jf. overenskomsten efter det kommunale lønsystem ud fra kvalifikationer og erfaring.

I ansættelsen indgår en arbejdsgiverbetalt pensionsordning hos AP på 17,3 %. Arbejdstiden er tilrettelagt ud fra 37 timer ugentligt. Der forekommer weekend- og aftenarbejde. Vi har 6 ugers ferie.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte afdelingschef Katrine Orebo Pyndt på telefon 41723939 eller organisationskonsulent Kirstine Lya Høj Mathiesen på telefon 26778283.

For spørgsmål til LL’s politiske arbejde, kan du kontakte forperson Caroline Holdflod Nørgaard på telefon 20875406.

Ansøgningsfristen er søndag den 8. august 2021 kl. 23.59.

Vi forventer at afholde første samtalerunde onsdag den 11. august og anden samtalerunde mandag den 16. august med henblik på ansættelse pr. 1. oktober 2021. Der vil indgå en opgave i forbindelse med 2. samtale.  

Fremtiden starter i skolen. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation med 84.000 medlemmer, hvoraf hovedparten er lærere i folkeskolen. Danmarks Lærerforening varetager medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser og arbejder for pædagogisk udvikling af folkeskolen.

Søg stillingen