B__rn_i_b__rnehave
Faglærte danskere er typisk bundet af faste vagtskemaer med mindre fleksible job end akademikere og skolelærerne. Foto: Johan Gadegaard / Midtjyske Medier / Ritzau Scanpix

Ulighed:
Arbejderklassens børn tilbringer flest lange dage i institution

21. aug. 2019 02.00
Børn med forældre, der arbejder på en fabrik eller i en butik, tilbringer oftest otte timer eller mere i vuggestue eller børnehave. Det viser en analyse, som peger på en ulighed på arbejdsmarkedet, vurderer forsker.

Danske børn myldrer i disse uger tilbage til puslespil, sanglege og gyngestativer i landets vuggestuer og børnehaver efter en lang sommerferie i familiens skød. 

Men der er stor forskel på, hvor lang tid børnene er væk fra mor og far i løbet af dagen. Det viser en analyse fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Klumme: Ulighed handler også om at kunne hente tidligt

Analysen baserer sig på en undersøgelse blandt 2.326 forældre til tre-årige børn. Den viser, at andelen af børn, der tilbringer mere end otte timer i dagtilbud, er højest blandt børn til mødre med en kort videregående og en erhvervsfaglig uddannelse. 

Arbejderklassens børn er noget hyppigere end andre børn lang tid i dagtilbud

Mai Heide Ottosen, seniorforsker ved VIVE

- Tallene viser, at arbejderklassens børn noget hyppigere end andre børn er lang tid i dagtilbud. Vi taler om mødre med en erhvervsfaglig uddannelse eller med en kort videregående uddannelse, siger seniorforsker Mai Heide Ottosen fra VIVE, der er medforfatter til rapporten 'Børn og Unge i Danmark - velfærd og trivsel', hvor tallene stammer fra.

(Artiklen fortsætter under grafikken)  

Ifølge analysen tilbringer næsten dobbelt så mange børn - 23 procent - af mødre med erhvervsfaglig uddannelse mere end otte timer om dagen i dagtilbud, end børn af mødre med en lang videregående uddannelse, hvor blot 11 procent tilbringer mere end otte timer i dagtilbud.

Bundet af vagtskema

- I Danmark har arbejderklassen som regel en erhvervsfaglig uddannelse og er bundet af faste vagtskemaer. De arbejder for eksempel i et supermarked, hvor man møder tidligt og går sent - eller på fabrik. Den type job er mindre fleksible end akademikeres og skolelærernes, der i højere grad har mulighed for at hente og bringe deres børn, når det passer dem, forklarer Mai Heide Ottosen.

VIVE-forskeren vurderer, at tallene peger på en ulighed på arbejdsmarkedet, som handler om andet end størrelsen på lønposen, sådan som Anders Raastrup Kristensen også konkluderer i en klumme i A4 Arbejdsliv.

Nogle grupper af arbejdstagere er mere bundet til vagtplaner og mangel på fleksiblitet end andre
Mai Heide Ottosen, seniorforsker ved VIVE

- Det er vilkårene for denne gruppe på arbejdsmarkedet, og sådan har det formentlig været i mange år. At nogle grupper af arbejdstagere er mere bundet til vagtplaner og mangel på fleksiblitet end andre, siger Mai Heide Ottosen.

Hun peger på, at den såkaldte Familie- og Arbejdslivskommission, der blev nedsat af Fogh-regeringen i 2005, lavede en analyse, der kom frem til samme konklusion.

- Nogle grupper er bundet og oplever at være mere tidspressede end andre grupper på arbejdsmarkedet, siger Mai Heide Ottosen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).