Indryk jobannonce

Fem konsulenter til ny landsdækkende forebyggelsesindsats for arbejdsmiljø

Ansøgningsfrist:
13. aug 2021, 12:00

Arbejdssted:
Flere steder i Danmark

Klik her for yderligere information

Fem konsulenter til ny landsdækkende forebyggelsesindsats for arbejdsmiljø

Om stillingen

Fem konsulenter til ny landsdækkende forebyggelsesindsats for arbejdsmiljø

Vil du være med til at sætte et godt arbejdsmiljø øverst på dagsordenen på offentlige arbejdspladser? Trives du med at facilitere møder og igangsætte processer, der kan gøre en forskel i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde? Så er du måske én af vores kommende fem nye konsulenter.


Nu har du mulighed for at blive konsulent i et nyt team, som de næste to år skal inspirere og motivere relevante aktører omkring og på offentlige arbejdspladser til at arbejde forebyggende med deres arbejdsmiljø. Det sker som en udløber af Trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Trepartsaftalen kan læses på bm.dk.

Med aftalen sætter vi ekstra turbo på vores arbejde med at understøtte og hjælpe arbejdspladserne med at fremme et godt arbejdsmiljø. Det gør vi ved at tilbyde aktører omkring og på arbejdspladser som skoler, døgninstitutioner og hospitaler forskellige arbejdspladsrettede aktiviteter, som klæder dem yderligere på til at tage hånd om og holde liv i deres forebyggende arbejde. Det drejer sig fx om dialogmøder, workshops og facilitering af netværk. Sammen med teamlederen skal teamet og de øvrige kolleger i sekretariatet også udvikle aktiviteter, som f.eks. webinarer eller film, der skal støtte op om det videre forebyggende arbejde på arbejdspladserne.

Indsatsen skal tilsammen forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø indenfor krænkende handlinger (vold og trusler om vold, mobning og seksuel chikane) samt ubalance i krav, indflydelse og udviklingsmuligheder og hensigtsmæssig organisering af det ergonomiske arbejdsmiljø, brug af hjælpemidler samt nedsættelse af uhensigtsmæssige fysiske belastninger. Alt sammen med det mål, at færre skal udsættes for fysiske og psykiske belastninger, når de er på arbejde.

Da det er en landsdækkende indsats, ønskes to af stillingerne besat af medarbejdere bosiddende i Jylland.

Du kommer til at:

 • Være med til at udvikle koncepter for teamets arbejdspladsrettede aktiviteter
 • Deltage i udviklingen og planlægningen af de støttende aktiviteter (f.eks. webinar, film, hotline)
 • Planlægge og gennemføre de enkelte arbejdspladsrettede aktiviteter og inspirere og motivere ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre nøglepersoner
 • Medvirke til løbende evaluering af og opfølgning på forankring og effekt

Vi søger dig, der:

 • Har en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau som fx ergoterapeut, fysioterapeut, arbejds- og organisationspsykolog, arbejdslivsstudier eller andet
 • Helst har minimum 3-5 års erfaring som konsulent eller er talentfuld
 • Er faglig velfunderet og har viden om og erfaring med forebyggelse af arbejdsmiljøproblematikker indenfor det fysiske og psykiske område, gerne indenfor for flere af de følgende temaer:
 • Krænkende handlinger (mobning, seksuel chikane, vold eller trusler om vold)
 • Ubalance mellem krav, indflydelse og udviklingsmuligheder
 • Ergonomi, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler, hensigtsmæssig organisering af det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø
 • Gerne har en efteruddannelse som konsulent
 • Kan varetage dialoger med centrale og decentrale aktører, nøglepersoner og ambassadører, som skaber forankring og forpligtelse
 • Har viden om at arbejde i en politisk styret organisation og om MED-systemet
 • Gerne har kendskab til målgrupperne, som er dag-, døgn-, uddannelsesinstitutioner, hjemmepleje og hospitaler
 • Kan facilitere møder, temadage for større og mindre forsamlinger, workshops og netværk, som skaber motivation, mening og handlekraft
 • Trives med både at arbejde selvstændigt, også med kolleger og leder på distancen og med at bidrage ind i et arbejdsfællesskab
 • Som os har høje ambitioner på det forebyggende arbejdsmiljøs vegne
 • Har lyst til at indgå i et helt nyt team, som vi skal bygge op til et trygt og lærende arbejdsfællesskab omkring denne indsats
 • Har lyst til at spille ind med dine erfaringer og dit blik for, hvad der skal til for at lykkes med denne vigtige opgave

Kørekort og egen bil er en fordel, men ikke et krav, da vi ofte bruger offentlig transport. Stillingen kræver, at du kommer rundt i hele Danmark. To af de kommende konsulenter skal have bopæl i Jylland.

Du har herudover dit arbejdssted i vores sekretariat i Studiestræde i det indre København og/eller hjemmefra, afhængig af din bopæl. Du skal forvente, at hele teamet mødes fysisk minimum en gang om måneden til fællesmøder i København. Der vil også være fællesmøder for hele Sekretariatet.

Du får:

 • En unik mulighed for at være med til at understøtte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på regionale og kommunale arbejdspladser i Danmark
 • En stilling med stor mulighed for at udfolde dig og dine kompetencer sammen med dygtige kolleger
 • Ledelsesstøtte og kollegial sparring samt en arbejdsplads med et fagligt fællesskab
 • Et stort netværk i regioner og kommunerne, blandt arbejdsmarkedets parter og i arbejdsmiljøverdenen
 • Løbende samspil med BFAs øvrige sekretariat og aktiviteter

Om os:

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration udvikler inspirationsmateriale, vejledninger og information og afholder træf og konferencer, så ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere kan skabe et godt arbejdsmiljø.

Branchefællesskabets aktiviteter retter sig mod arbejdspladser indenfor social- og sundhedssektoren, undervisnings- og forskningsområdet og offentlig administration. Det er fx hospitaler, skoler, universiteter, børnehaver, hjemmepleje mv.

Vi holder til i Branchefællesskabets sekretariat centralt beliggende i Studiestræde i København. Sekretariatet består af 2 administrative medarbejdere, 4 konsulenter, 4 studentermedhjælpere og 1 sekretariatschef. Ud over 5 rejsende konsulenter vi nu søger, er der ansat en teamleder og en journalist de arbejdspladsrettede aktiviteter. Vi er en engageret og travl arbejdsplads, som hjælper hinanden i dagligdagen, har en uformel omgangsform og arbejder selv for et godt arbejdsmiljø.

Dine ansættelsesforhold:

Tiltrædelse 1. oktober. Der er tale om en midlertidig ansættelse, der løber over 24 måneder. Løn og øvrige vilkår fastlægges efter overenskomst mellem respektive organisation og KL samt lokalaftale. 

Vil du vide mere:

Du er velkommen til at kontakte teamleder Nete Veje på 51 91 52 22 eller mail [email protected] (fra den 2/8), sekretariatschef Peter Klingenberg på tlf. 20 90 68 14 (Træffes uge 27 og fra den 9/8. Send evt. en sms, hvorefter du bliver kontaktet) eller på mail [email protected] eller projektleder og tillidsrepræsentant Mads Kristoffer Lund (fra den 2/8) på 20 90 68 29 eller [email protected] for yderligere oplysninger. Du kan også besøge www.arbejdsmiljoweb.dk/om for mere information om os.

Ansøgning:

Frist for ansøgningen er den 13/8, kl. 12.00. Send den til BFA-Velfærd og Offentlig administration, på e-mail til råds- og projektsekretær Terese Thomsen på [email protected]

Husk at fortælle, at du så opslaget på A4 Job